شانس و زندگی

زندگانی!

سلام 

امشب یه جوری بود خیابون و آدما و ...! 

خیلی خوب بود. 

همه داشتن فاز مثبت میدادن. 

هنوز دارم ورزش میکنم. چقد خوبه ورزش کردن. 

دومین کتاب غیر درسی عمرم رو امروز تموم کردم. اسم کتاب اینه: یک دقیقه برای خودم! 

کتاب خوبی بود.کلی کمکم کرد. 

کلا الان وضعیت مساعده.خیلی وقت بود خدا رو یادم رفته بود امروز یه کم افتادم به فکرش. 

 

امین هنوز نیومده. تکمیل ظرفیت هم هم! 

 

بیخیال فعلا. 

یادم رفت چی میخواستم بگم. فقط میخواستم بگم هستم.همین. 

 

حقیقت زندگی life 

 

خدافز