شانس و زندگی

پیاده روی!

سلام 

امروز تا ناهارخوران پیاده روی بود از میدون شهرداری. من که از سر خیابون خونمون اومدم به ملت اضافه شدم.با ۳ - ۴ تا از بچه ها هماهنگ کردم و اومدم.یکی رو هم شانسی تو بیشتر از ۲۰۰ هزار تا آدم دیدم.  

کلا حال داد.فقط بعضیا انقد بی ظرفیت بودن.که همش خودشونو میچسبوندن به دخترای مردم. 

من که مثل لواشک میشدم تا نخورم بهشون.نه که خیلی از اونا باشم / نه  فقط میگفتم شاید خوششون نیاد یکی خودشو بمالونه به اونا. باز بعضی دخترا خودشونو میچسبوندن دهن سرویسا. کم مونده بود بغل کنن دیگه. 

ولی کلی گفتیم و خندیدیم.حال داد اساسی. جای شما هم خالی.  

خوب دیگه میرم. 

بای.