شانس و زندگی

جنگل!

سلام 

دیشب ساعت  12 رفتیم جنگل جاتون خالی کبابی زدیم و حال داد در کل.تا ساعت 2 بودیم و رفتیم خونه و باز فردا صبحش رفتیم دانشکده و کلاس و ... . 

راستی از آدمایی که با این که هیچی نیستن و ادای آدمای باکلاس رو در میارن خیلی بدم میاد. 

ولی بذار خوش باشن .اصلا برام مهم نیس.بگذریم.  

بای.