شانس و زندگی

شب!

سلام 

last night we were in baba taher resturant that in it has VIP tables that turn around and has a nice view.  

   then we gotta ghoori  and drank tea and ghelioon(vaghean nemidoonestam chi begam)and come 2 home and drink coffe and ... .:D 

واقعا شب بیاد موندنی ای بود.حرف نداشت. 

کلی چرت و پرتم گفتیم.خوش گذروندیم دیگه در حد مرگ. 

البته امین که خودش آره دیگه ، براش عادی که کمه ، هیچی نبود.  

ایشالا همه خوشحال باشن.حتی شما دوست گرامی. 

انگلیسیم بدک نبودا .ولی خوب اصل مکالمه میباشد. 

خوب دیگه برم بخسبم. 

بااااااااااااااااااااااااای 

باااااااااااااااااااای 

بااااااااااااای

بااااااای 

بای