شانس و زندگی

بودن یا نبودن!

سلام

چند روز بود تو اینترنت نیومده بودم.(داخل شبکه)

الان اومدم. کارآموزی داره تموم میشه.هفته آخره. حالا باید بنوسیسیم.

ولی نمیدونم چی بنویسم.

بی خیال بابا.یه چی گیر میاریم حالا دیگه.بریم حالشو ببریم بابا.

فعلا خدا سعدی!