شانس و زندگی

راه!

سلوم!

سعی ها میشه برای 4-5 ساعت تو شبانه روز!

2-3 روزه ورزش نکردم ، اعصابم خورد شده!


خوشبختانه مهارتای حرفیانم بیشتر شده و بیشترم میشه حتما- چیزی که همه لازم دارن!

نمیدونم چند وقته همش دارم فکر میکنم اگه زنی که باهاش میخوای زندگی کنی تورو بالا نکشه چه فاییده ای میتونه داشته باشه؟!


واقعا-اگه قرار باشه کارش و همه چیزش اوکی باشه بعد بره زن بگیره که دیگه نگیره که راحت تره!

مگه اینکه زودتر زن بگیره تا اون موقع هایی کمک لازم داره به دردش بخوره ، اگه نه خسته نباشید واقعا!

 

 

 

البته این جزو همون چیزاییه که از حقیقت تا واقعیت فاصلش کهکشانیه تقریبا! البته دیدم بعضیا کهکشان پیما داشتن! اما بازم شرایطشونم نمیخونه با اونی که من در نظرم دارم!

چی پیشنهاد میدی با این وضعیت!