شانس و زندگی

یه جوری!

سلوم علکم!

نمیدونم چی شده چند وقته بدجور ناجور میرم تو فکر!

اونم چه فکرای تپلی

فقط به درد فیلما میخوره

مثلا دارم ارواح عمه ی ....م درس میخونم یا همین الان که دارم آپ میکنم یا وقتی فکر رفتن به جایی میزنه به کلم میاد دیگه افکار نمیدونم چی!؟؟!

یه دفه چشمم میخوره به افتر شیو فکر این میاد به کلم که داری با تیغ اصلاح میکنی که پوست و گوشتت کنده میشه! ای خدا!!!!!

یا کارد میبینم رو میز کامپیوتر میخوام بهش فکر نکنم رومو میکنم اینور که چشمم میخوره به آیینه! دیدی تو فیلما صورتتو یه جوری میبینه یا مثلا آتیش میزنه؟!؟!

آره

یا اصلا میگم برم بیرون یه دوری بزنم که باز این فکرای مسخره میان تو وجودم که الان میرم بعد میخورم به دارو دسته ی اراذل ( اراذل تر از خودم ینی ) بعد تلفات میدیم اون وسط؟!؟!

اصلا بهم خورده سیستم عادی اولیم!

نمیدونم چه کنم با این وضعیت؟!؟!

شاید بخاطر این فیلمای ترسناکه که همش دیدمیا اون همه مشت و لگدیه که تو لاست بهم میزنن و هیچیشون نمیشه و کلی از این فیلما و ...

نمیدونم خلاصه

دهن مغزم داره سیروس میشه

هرچی میخوام به چیزای خوب فکر کنم باز یادم میره همش

تو بگو چه نوع خاکی با چه درجه ی تحکیمی بریزم روی این مخی که چیز زیادی ازش نمونده!

شاید یه کم خنده دار باشه

اما از یه طرف واقعا داره ترسناک میشه!