شانس و زندگی

حس و حال!

سلام

چند وقت پیش یه سری چیزا پیدا میکردم

از تو وب و نت! اونا خیلی تاثیر میذاشت روم! تاثیر خوب

خودمم یه جوری پایه ی اونا بودم

اما الان نمیدونم یه جوریه اوضاع!

هنوز نتونستم درستش کنم

از چند نفر پرسیدم

یکی جوابی داد و یکی دیگه خندید و ...

اما بد نیست اوضاما

یه جوری انگار کلی کار دارم

انگار دارم تنبلی میکنم

انگار نه انگار که کردان مرده

اصلا علی صادقی رو عشق است

اصلا شاید بد نباشه همینطوریم ادامه بدم

ها؟!؟!؟

ولی واقعا نمیدونم!!! خوبم اما بد نیستن و خوب هم هم!فعلا. تا روز خوب دیگه

راستی دوس داری عکس راستیه باشی یا چپی؟!؟!

خدا خوبه نه؟!؟!