شانس و زندگی

یه روز خوب!

سلام 

خاک منه 

آره این خاک منه!  

امروز خیلی روز جالب و استثنایی بود! 

یه اتفاق های بسیار کمیاب برام پیش اومد 

مثلا دعوا با ۶ نفر آدم 

که خوشبختانه اونقد خفن نبود 

۳ تا خوردم که یکیش کاملا دفاع شد و جواب داده شد 

یه مشتم نثار یکیشون کردیم و با یه هوی بلند خاتمه دادیم به این پیکار! البته یکی از رفقا هم بود که با جمله حاجی بیخیال به خاتمه یافتن این نبرد کمک میکرد.

اون یکی این بود که کولمو جا گذاشتم تو تاکسی.اونم شب. 

بعد یادم اومد یه چی همرام بود قبلا! 

که با یه کم جلو رفتن و زبل بازی و ... تاکسی رو گیر آوردم و ... . 

امروز کارآموزیم در نوع خودش جدید بود که ۴ نفر یه جا بودیم! 

کلا خدا رو شکر به خاطر این چیزایی که اتفاق افتاد و نیفتاد. 

فکر کنم خدا فقط میخواست بگه که آره دیگه! 

خوب دیگه ما رفتیم. 

این شما و اینم مشت آهنی! 

 

 

مشت و مبارزه!

  

راستی هنوز این تکمیل ظرفیتا نیومده!! اه!

فعلا