شانس و زندگی

رتبه!

سلام

رتبم با اینکه ۲۵ روز خوندم عالی شد!


اصلا باورم نمیشه! انقد خوشحال بودم که اومدم شما ها رو هم خوشال کنم!!خدا رو شکر!

خیلی حال کردم با خودم و رتبم و خدا و هر چی که تو بگی!!
این بنده خدا هم از خوشحالی به این روز در اومده!!!

خوب دیگه فعلا برم خبر بگیرم از بقیه بچه ها!!

فعلا