شانس و زندگی

سریع!

 سلام 

اه انقد چیز نوشتم از بد شانسی همش پاک شد!!! 

فقط بگم سرم خیلی الکی شلوغ شده و آرسنال باخته اعصابم خورده و آبجیم عروسی کرد و کلی رقصیدم و 2 هفتس که هیچی نخوندمو .... از خدا و باحالیاش نوشته بودم و این حرفا که نمیدونم چرا پاک شد!؟؟! 

راستی نوشته بودم وقتی کسی نظر میده کلی حال میکنم. پس دمتون گرم دیگه. 

خوب دیگه برم. 

فعلا. مخلص همتونم هستم. 

بای

 

 

خدا کیه؟!؟!