شانس و زندگی

نمیدونم!

سلام 

نمیدونم چرا چند وقته حوصلم صفر شده!؟!؟؟! 

بخاطر کنکور و نخوندن یا گوشی دست خر یا ... یا شایدم ... . نمیدونم!!! 

یه جوریه که فکر میکنی یه چیز بدتر از هر چیزی هستی و نا امیدی و هر چی واژه بده. شایدم اونجوری نباشیا ولی خوب دیگه. 

امین میگه به این دوره میگن ...خلی ولی من میگم چیزی فراتر از این حرفاست. 

امیدوارم زودتر بگذره.  

ولی چارش یه سفره. 

برم باز درست میشه. ایشالا.  

اوکی. آی وانت تو گو. بیکاز آی ام سو کانفیوز! 

بای