شانس و زندگی

زمان!

سلام 

بعد از زمان زیادی ۲باره اومدم. 

اونم تو دانشکده. 

یه اتفاقایی افتاد واسه دوستمو کلی چیزایه دیگه که بعدا میگم اگه یادم اومد. 

فعلا.  

بای