شانس و زندگی

خر+ید!

سلام 

رفتم الان کاور گیتار گرفتم و پرسیدم از یه جایی یه چیزی رو در مورد بینی(دمااااااااق) . 

همین دیگه.سلامت باشید. 

بای