شانس و زندگی

امید!!!

سلام
یه فال گرفتم توپ آمد.دمش گرم.دیگه میخوام درسامو شروع کنم و غمای نداشتمو بزارم کنار و فکرای کس و شری نکنم و درس بخونم و بازیگوشی نکنم.
فقط 1 ماه میخونم به جای یک ترم.
برنامه ریختم دیدم اوه تاحالا که نخوندیم چیزی از دست ندادیم ولی بگیریم این 2 و 3 هفته رو بخونیم.

خوب ورزشم کردم و برنامه هم ریختم و بگیریم بخوابیم حالا.