X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

شانس و زندگی

مردم!!

گریزانم از این مردم که با من

به ظاهر همدم و یکرنگ هستند

ولی در باطن از فرط حقارت

به دامانم دو صد پیرایه بستند

از این مردم، که تا شعرم شنیدند

برویم چون گلی خوش بو شکفتند

ولی آندم که در خلوت نشستند

مرا دیوانه ای بد نام گفتند.